Board of Trustees

Chairman
Dr Raghav P.Dhital OBE

Vice-Chairman
Mr Hari Thapa

Secretary
Mr Suresh J Shah

Treasurer
Mr Bijaya K. Thapa

Trustees
Mr Nima W. Lama
Mr Madan B.Thapa
Mr Chiranjibi Dhakal

Members
Mr Hari Bivore Karki
Mr Khem Bahadur Rana
Mr Amrit Thapa
Mr Bishnu Karki
Mr Dipendra Karki
Mr Prakash Thapa
Mr Bal Jung Aryal
Mr Daulat Rai
Mr Kamal Bhandari
Mr Shankar Bhandari
Dr(Mrs) J K Dhital
Mr  Pashupati Bhandari
Mr Mahanta Shrestha

Friends of Foundation
Dr Upendra Mahato
Sir Sigmund Sternberg
Mrs Minu Chibber